Svenska  English  
Din kundvagn är tom

Polizia Penitenziaria

Polizia Penitenziaria (fängelsepolisen) är en italiensk polismyndighet vars uppdrag motsvarar den svenska kriminalvården. Fängelsepolisen utgörs av cirka 43 000 personer och är underställd justitieministeriets kriminalvårdsdepartement (dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). Personalen har blå uniformer och använder sig av mörkblå tjänstefordon med en ljusblå rand.
 
Fängelsepolisens uppdrag omfattar kriminalvård i vid bemärkelse, inklusive bevakning, fångvård, frivård samt fångtransporter och bevakning av fångar vid rättegångar. Fängelsepolisen ansvarar även för allmän ordning och säkerhet inom Justitieministeriets institutioner och anläggningar, inklusive personskydd. Fängelsepolisen förfogar över en 700 personer stark instatsstyrka, Gruppo Operativo Mobile (GOM).

En polisman vid fängelsepolisen har också befogenhet som trafikpolis.


Klarna, Paypal, Auriga ePayments, Visa, Mastercard

Copyright © Bromma Hobby AB..